Abbas Vesim Efendi kimdir?

0
Abbas Vesim Efendi kimdir?

Abbas Vesim Efendi (1689 – 1761)

Verem mikrobunu Robert Koch’dan yüz elli sene önce keşfeden ünlü doktor. Abbas Vesim Efendi, Osmanlı İmparatorluğu zamanında, XVIII. yüzyılda yetişen; hekim, hattat ve astronomi alimlerindendir. Kambur Vesim Efendi ve Derviş Abbas Tabib isimleriyle de bilinen Abbas Vesim Efendi’nin doğruluğu tam olarak kanıtlanmamış olmakla birlikte bazı kaynaklarda 1689 yılında Bursa’da doğduğu yazılıdır.

1720 yıllarına kadar olan gençlik döneminde kendisi gibi zamanın ünlü hekimlerinden olan Bursalı Ali Münşi ve babası Ömer Şifai’den tıp, Yanyalı Esat Efendi’denb felsefe dersleri aldı. Daha sonra Ahmet Mısri’den de astronomi bilimini öğrendi.

Gençlik yıllarından sonraki hayatında ise, İstanbul’da Sultan Selim Çarşısındaki özel muayene hastanesinde serbest hekimlik yaptı. Aynı zamanda tasavvufa yönelik Nakşibendiyye yolu büyüklerinden Mehmed Emin Tokadi’den tasavvuf bilgilerini öğrendi ve uyguladı.

Hekimlik mesleğinin yanı sıra astronomi alanında da çalışmalar yapan Abbas Vesim, etyolojiye (hastalık nedenlerinin araştırılmasına) önem veren, tedavinin hastalık belirtilerine göre saptanmasının gerekliliğine inanan bir klinikçidir. Bu sebeple de tıbbı iyice anlayabilmek için fizik, mekanik ve kimya bilgisinin gerekliliğini savunur.

Teori ve uygulama düzeyindeki katkılarıyla da Vesim, temel kavramlarda İbni Sina tıbbına bağlı olmakla birlikte, Batılı anlayışa geçiş dönemindeki Osmanlı tıbbının gelişmesine de bir anlamda yön vermiş olur 1760 senesinde İstanbul’da vefat etmiş olup, mezarı Edirnekapı dışındaki mezarlıktadır.

Eserleri

Abbas Vesim’i üne kavuşturan (Eski ve Yeni Tıp Konusunda Vesim’in Kuralları) adlı iki ciltlik kitabı, XVIII. yüzyıl sonlarında Osmanlı tıbbının en önemli eserlerinden birisidir.

1748’de yazılan ve ilk cildi 2083 sayfa olan el yazma halindeki bu eser, bir önsöz, dört bölüm ve bir de son sözden meydana gelmektedir. Doğu ve batı tıbbını karşılaştıran ve mükemmel bir külliyat olan bu eser tıp tarihimiz bakımından önemlidir. Sağlık konusunu ele alan bu eserin birinci bölümünde baştan sona kadar organ hastalıkları, ikinci bölümünde kadın ve çocuk hastalıkları, üçüncü bölümünde şişler ve ülserler; dördüncü bölmünde basit ve bileşik ilaçları anlatılmaktadır.

https://www.furkandede.net/

LEAVE A REPLY